2017. június 27., kedd

A félresiklott rendszerváltás, avagy miért nem működik a nyugati demokrácia export?


"Amelyik nemzet fölényben akar lenni más nemzetek fölött: hóhérrá,
vagy bohóccá válik.
Nemzetük életét elmocsarasítják, kik nemzetük valódi, vagy vélt
erényeit hangoztatják s a kíméletlen bírálatot tűrni nem akarják.
A legnagyobb csapás, ami egy népet érhet, ha egyoldalú irányítással
az itélőképességét tönkreteszik. Az ílyen nép elzüllik és mennél
vásáribb kalandor nyúl érte, annál könnyebben odadobja magát. Nincs az
a kívülről jövő veszedelem, végigdúlás, évezredes elnyomás, mely ezzel
fölérne." (Weöres Sándor: Az országhoz)

"És senki sem tölt újbort régi tömlőbe, mert szétrepeszti a bor a tömlőt, és tönkremegy a bor is, a tömlő is; hanem az újbor új tömlőbe való." (Máté 2,22)

Továbbra is szeretném megérteni, miért tart Magyarország 27 évvel a "rendszerváltás" után ott, ahol. Egy korábbi bejegyzésemben már utaltam arra a bölcsességre, hogy akik nem tudnak a múltra emlékezni, arra ítéltetnek, hogy megismételjék azt. Az elmúlt időszakban néhány érdekes analógiára lettem figyelmes, ami talán némi magyarázatot ad a helyzetünkre.

A 2001 után a nyugati demokrácia export új lendületet kapott, az 2011-es arab tavasz után pedig láthatjuk ennek "sikereit" is. Ahogy a demokráciát 1989-ben, úgy 2011-ben sem lehetett kevésbé demokratikus népekre erőltetni. És itt van a kutya elásva.

Sokan talán kétségbe vonják, hogy a mi magyar 89-es rendszerváltásunk ilyen nyugati-amerikai behatás volt. Az ilyen kételkedőket egyenesen Orbán Viktor és Mécs Imre szavaival próbálom meggyőzni: Orbán ViktorMécs Imre. A videók egy archívumhoz tartoznak érdemes megnézni a teljes anyagot, tanulságos kórképe annak, mi is zajlott a rendszerváltás során.

Ezekből az anyagokból is kiderült, hogy az egész folyamat lényegében társadalmi felhatalmazás nélkül zajlott, pusztán a régi és az új elit osztotta újra a hatalmat egymás között. Itt most Puzsért kell idéznem, mert szerintem elég jól megfogalmazta ezt (itt is érdemes a teljes anyagot elolvasni, a hivatkozás végén van utalás a hanganyagra is):

"A mai társadalom annak a társadalomnak a roncsa, akik nem nőttek fel, akik gyerekszámban maradtak, és bontott csirkére vadásztak, a bontott csirke boltban. Ők azok! Ők az a nemzedék, akikkel nem történt meg a rendszerváltás, és a rendszer-nem-váltó elit és a rendszert-nem-váltó társadalom az összefogott önmaga lelkének megrontásáért. Egyik sem akart rendszerváltást, mindkettőnek jó volt a kádárizmus. Megkérdezték az Orbántól is, meg az Antaltól, meg a Kónya Imrétől, meg a Pető Ivántól hogy le akarjátok-e váltani Kádárt, vagy akartok-e lenni Kádár? Nyilvánvalóan nem így hangzott el a kérdés a háromoldalú tárgyalásoknál.
Nem csak két komcsi oldal volt, hanem három, mert a szakszervezeteken kívül az ellenzék is komcsi volt. Utólag ezt kell, hogy mondjam. Tehát arról van szó, hogy a háromoldalú kerekasztal tárgyalásoknál minden oldalán komcsik ültek, csak ott ültek góré komcsik, ott ültek a másodvonalas komcsik, és itt ültek a wannabe komcsik."

"Ez a dolog, hogy nem volt forradalom lélekben egyszerűen megmaradt a diktatúra, csak kicserélték a diktátort, a diktátor személyét. És ez nem az az ostorcsattogtató diktátor, hanem ez az amelyiknek a tenyeréből lehet enni, és megnyalni utána a tenyerét, ha jól esett a falat. És az az igazság, ha lett volna diktatúra, akkor megtudtuk volna őt dönteni, és megszereztük volna azt az élményt, hogy mostantól mi vagyunk. De mi még nem kerültünk hatalomra."

Itt van a probléma gyökere, ezért működik nálunk is a "demokrácia" úgy-ahogy. Továbbra is a jó vezért, a bölcs vezetőt keressük. És meg is találjuk, ki-ki a saját szekértábora szerint.

Azt szoktuk mondani, hogy rablóból lesz a legjobb pandúr. Ebből a szempontból érdekes megnézni a Soros-ösztöndíjas Orbán Viktort, akinek nyilván van tapasztalata abban, hogy mit jelent a külföldi "segítség", támogatás, útmutatás. Érdemes átgondolni, hogyan küzd ő mostanság az ilyen külső befolyásolás, külső ellenség ellen. Továbbá az is figyelemre méltó, hogy a 89-es Orbán Viktor hogyan építi fel újra(?) azt a rendszert, amit 27 évvel ezelőtt még kritizált [média, törvényhozás, jogi intézmények és végrehajtás]. (Milyen jó lenne, ha OV. emlékezne a múltra, hogy ne ismételje meg újra...) Így lesznek a "wannabe" komcsikból góré komcsik. Így lesz ő a Ferenc József - Horthy - Kádár sor következő eleme. És majd lesz egy generáció, ami ugyanolyan nosztalgiával tekint rá is vissza, mint ma sokan Kádárra. Hiszen a lelkület nem változott, ilyen környezetben pedig a nyugati megoldások ugyan úgy nem fognak működni, ahogy az arab országokban sem működnek. Éppen ezért felesleges abban reménykedni, hogy majd az EU, az USA segítenek nekünk. Hiszen ők csak kereteket, példát adhatnak, de nyugatias gondolkodást nem. Persze mi sokszor nem is az ő gondolkodásukra vágyunk, hanem csak a béreikre, a színvonalra, amiben élnek...

Sajnos ezek alapján a megoldás nem egyszerű, mert ez "felülről", bölcs vezetők által nem fog megváltozni. De "alulról" a tömeg szintjéről sem fog elindulni. Ez igazi Hegymenet lesz...

(Apák napjára kaptam.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése